گاهنـوشت هایِ ناصرهلالی
گاهی حرفهایم را با ریزه نان های حیاطمان میزنم شاید گنجشک ها هضمشان کنند
نویسندگان
آخرین مطالب
امکانات وب

                                                                       بنام خدا

             تحلیل مناظره نامزدهای ریاست جمهوری درسیمای ملی

اولین مناظره انتخاباتی در روز جعه 10خرداد انتقـــــادات بسیاری را در سطح جامعه و سیاسیون برانگیــــخت ، از شکل و فرم برنامه تا متن سوالات و نظرخواهی ها موضوع نقــــد و بحث رسانه ها ، کارشناسان و اهل فن شده بود ... و در این بین اتهام رسانه ملی این بود که از دید عامه مردم نتوانسته انتظارها را برآورد و برنامه مناظره را درخور عـــــــــنوان و محـــــــتوی اصولی آن طرح و اجرا نما ید.!

چندی پیش ریاست سازمان «  ضرغـــــــامی» در جلسه هـــیات دولت از شکــل جدید برنامه «  مناظره انتخابــاتی » که برای کاندیدهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری در دست طرح و تهیه بود خبرداد "در صورتی که تعداد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بیشتر از پنج نفر باشد، ساختار مناظره‌ها تغییر می کند". گویا دیگرقرارنیست سیما فقط نظاره گر و شنو نده باشد ،بلکه این بار مجری هم با طرح سوالات و دیدگاه هایی وارد بحث شده و برهمین مبنا به کاندیداها توصیه  نمود :"حتماً با برنامه وارد مناظره شوند " چون قرار است مجری ازآنها سوالات راهبردی کند اما درعمل برنامه مناظره ای روی آنتن رفت که درآن مجری نتوانست  آنگونه که مّدنــظربود درمباحث ورود کند و ازطرف دیگر نا مزدها یی که با برنامه آمده بودند عملاً بکارشان نیامد و آنچنان که باید و شاید با آنها که حرفی برای گفتن نداشتند تفـــاوتی احساس نشد  نه کاندیدا توانست آنچه را که اشعار دارد بیان کند و نه مخاطب چیزی فهمید و درآن زما نهای «به اصطلاح فشرده »  تنها چند عبارت و اصطلاح ثابت مثل "ساز و کار ، تعامل ،ظرفیت سازی  ... " ردوبدل و بنظر میرسد فقط سیما از این مناظره راضی شد و روند برنامه ها به گونه ای بود که کمترین زمان به ارائه برنامه های راهبردی نامزدها اختصاص میگرفت و در بخشهای دیگر هم « مناظره » به معنای مصطلح آن اجرانشد بلکه نوعی نظرخواهی از کاندیداها درمورد موضوعات و مباحثی بود که پاسخ آن مشخص و  اغلب هم با آرا و دیدگاه های شعارگونه و پیام های گل درشت نامزدها همراه بود البته بخش سوم مناظره هم از آن دست شاهکارهایی بود که توسط صدا و سیما طرح و اجرا گردید و بیشتر یادآور تست هوش بود (ازکاندیداها خواسته می شد تا درباره تصاویر به نمایش درآمده روی نمایشگر نظرخود را اعلام کنند) ازقرار معلوم این اقدام رسانه ملی با نظرخواهی از اساتیدی بود که  تاکتیک هایی را درجهت آزمون توانش ذهنی و «هوش هیجانی و تصویری » ارائه داده بودند تا چه بسا ناتواناییهای ذهنی  - مثلاً  تشخیص قطعنامه از کاغذ پاره  - محرز گردد و مجری صدا و سیما که قسم یاد می‌کرد موضوعات بحث از بین 2000 سوال انتخاب شده و تنها او و چند نفر دیگر از آنها باخبرند، عملا مسائلی را مطرح کرد که درحد آزمون اطلاعات عمومی نوجوانان بود

                             

 

 آنچه دراین برنامه اتفاق افتاد برای عامه مردم قابل قبول نبود که به  عضو باسابقه شورای عالی امنیت ملی ،شهردارتهران و سردار سالهای دفاع مقدس ...تصویرساعتی را نشان داد و ازوی خواست تا نظرش را درمورد این عکس بگوید، و همین روند نسبت به دیگر نامزدها که همگی کمابیش از مسئولین و دولتمردان نظام بوده اند اجرا شود و دیدیم که جامعه ایرانی این استخفاف دربرخورد با شخصیت های سیاسی خود را به بهانه آزمایش توانش ذهنی و هوش و ... نوعی اهانت برشمرده و انتقاد و اعتراضــــا ت وسیعی را در سایر رسانه ها و مطبوعات و... بروز داد ،در واقع  صدا و سیما انتظارات و توقعات مخاطب را درطراحی فرم برنامه درنظرنیاورد چرا که اگر قضاوت و تصمیم گیری مخاطب ملاک باشد باید درنظرداشت که قضاوت مخاطب ارتباط مستقیم با پیش زمینه ذهنی و درک مخاطب عام از ارکان و عناصر تشکیل دهنده مناظـــــــره دارد، جان کلام اینکه جامعه مخاطب سیما  انتظار یک مناظره را میکشید که پس از شرح و بیان رئوس برنامه یک کاندیدا نوبت به  نقدو بنوعی به چالش کشیدن آن ازسوی دیگری باشد که این مهم در « برنامه ای بنام مناظره رسانه ملی »  اتفاق نیفتاد

بطورکلی از رفتار سازمان دراین برنامه چنین میتوان برداشت کرد که محتملاً درخصوص درک جایــــــگاه و موقـــــعیت خود درجامــــعه تصور میکند از چنان جایگاهی برخوردار است که با صلاحدید خود هرگونه خواست با نامزدهای ریاست جمهوری برخورد کند شاید مثل آزمون استخدام یک فارغ تالتحصیل جویای شغل !!و عملا سطح مناظره انتخاباتی راتنزل داد

در حالی که مجری صدا و سیما مدعی بود که این روند توسط عــــده‌ای از کارشناسان و اساتید دانشگاه تدوین شده اما کاملا مشخص بود سطح طراحان این پروسه ناشــــــیانه، پایین‌تر از حدانتظارها بوده است، چه آنکه کودک دبستانی هم می‌فهمد نباید با کسانی که هر یک برای ملت ما یک سرمایه محسوب می‌شوند چنین برخورد کرد و نباید عرصه مناظره را به آوردگاه قهقه‌های بینندگان و عرصه طنز پردازی و پیامک و.... بدل کرد. کاملا مشخص است که دیدگاه طراحان، مبتنی بر آزمون و خطا بوده است و نه روش‌های آزموده شده و مجرب. و انگار نه، آنکه درمقابل مجری مورد سوال قرار گرفته و با تحکم به وی گفته میشود : فقط فلان دقیقه وقت داری ،شخصیت دوم مملکت و بالاترین قدرت اجرایی کشور خواهد شد و قرار است تا چندی دیگر درمجامع بین المللی و محاکم از حقوق و حقانیت کشور بزرگ ایران دفاع و بایداز اقتدار لا زم برخوردارباشد شاید لپ کلام را محسن رضایی - در لزوم رعایت شان نامزدهایی که مورد تایید نظام قرار گرفته اند - گفت "صدا و سیما باید هر یک از کاندیدها را «رییس جمهور» در نظر بگیرد "

ازسوی دیگر نباید یکطرفه به قاضی رفت و مسایل دیگری را دخیل دانست ازجمله : تعداد زوج و بالای کاندیداها که امکان یک مناظره رودررو را سلب کرده بود و نیز شرایط خاص رسانه ملی را نیز باید در نظرداشت و اینکه مطمئناً کارشناسان امر در رسانه ملی این شکل برنامه را ازبین چندین طرح انتخاب نموده و ... و مطلوب بوداگر مناظره توسط یک نهاد دیگر برگزار و سیمای ملی تنها بازگوکننده و بازتاب دهنده این رویداد باشد نه متولی برگزاری آن ! تا درصورتیکه برنامه مناظره را به هرشکل و فرمی طرح و اجرا نمود حرجی برآن نباشد و ازبروز هرگونه شائبه و حرف و حدیثی جلوگیری شود !

 اگرچه همواره محتوی یک مناظره ، رویارویی دو دیدگاه و دو برداشت است (حال چه دیدگاه شخصی و چه حزبی –گروهی )لیکن درمملکت ما معلوم نیست که زمینه حضور کاندیداها بطور فردی و شخصی است یا حزبی ،و معلوم نیست در بین هشت کاندیدا ی حاضر کدام دیدگاه درمقابل کدام یک موضع گیری میکند؟؟ سه تن از آنها از یک گروه [با یک دیدگاه] حضور یافته اند که جای تعجب است  درقابت انتخاباتی که فقط یک نفر انتخاب میگردد ائتلاف سه نفره چه معنی میدهد ؟؟ دو تن ازآنان نیز، ازدید جامعه نماینده  اصلاح طلبانند اما انگار هنوز تکلیفشان با خودشان روشن نیست ، یک تن دیگر خود را نه اصولگرا میداند و نه اصلاح طلب ! و دوتن دیگر خود را مستقل دانسته اما عملاً یکی ازآنها ازنماینده های اصلاح طلب هم جلوتر است و دیگری 16سالی هست که درهیچ زمینه ای اظهار نظرنکرده جز درمورد مسکن ... و یک تن هم که اصولگراست اما با دولتی ها حشرو نشر و معاشرت میکند ، حال با این وضعیت و ملغمه ای از دیدگاه ها و نگرش ها رسانه ملی چگونه میتواند مناظره ای بی طرف برگزار کند و باید چه کسی را مقابل چه کسی بنشاند که برنامه مناظره عملاً و واقعاً تحقق یابد؟
موضوعات مرتبط: نقد/ تحلیل جامــــــعه
برچسب‌ها: مناظره انتخابات ریاست جمهوری 92 صداوسیما رسانه ملی
نوشته شده توسط : ناصر هلالی ( یکشنبه 19 خرداد 1392 ) ( 10:55 ب.ظ )

       بنام خدا/           سرفصل  مهم ترین وتازه ترین اخبار جهان:

1-بحران شدید بیکاری در اروپا:

صف های  ملیونی اخراجیان کارخانجات و شرکت های اروپایی وجویندگان کار  در مقابل بنگاه های کاریابی

2- بزرگترین بحران مالی در کشور ....: جلسه مهم کنگره برای تصمیم گیری در خصوص کاهش بودجه یا حفظ بودجه فعلی مهدکودک ها

3-تصادف شدید یک کامیون در اتوبان ریودوژانیرو برزیل

انحراف شدید به راست بنحویکه هر لحظه امکان برخورد با یک عابر عجول در عرض اتوبان و وقوع فاجعه ای احساس میشد که عابر مذکور با چالاکی از گاردریل اتوبان به آنطرف پرید ( احتمالاً سرنوشت وی درآنسوی بزرگراه فرداشب مشخص و در همین بخش خبری اعلام خواهد شد)

4- تعطیلی هفت هزار مغازه خواربار ،لباس راحتی ،بدلیجات ،بادام اروپایی و ... در فرانسه و چهارکشور دیگر در قلب اروپا

5- بارش شدید برف وبوران در شهرهای مسکو وپکن که موجب ترافیک و نگرانی مردم شد( در اینراستا مردم چین درنگرانی بی سابقه ای ازبروز  آلودگی هوا و گرد وخاک نیز بسر میبرند )

6 غرق شدن یک کشتی تفریحی رستورانی درکشور همسایه  و زخمی  شدن هشت تن از سرنشینان آن که پنج تن از آنان بطور سرپایی مداوا و حال بقیه هنوز مشخص نیست که وخیم گزارش شود یا خیر ؟


و اینک مهم ترین اخبار داخلی :

1- آغاز فصل برداشت باقالی از مزارع سرلک دوش تپه سفلی

2- شکوفه زدن بی سابقه چغاله بادام های دوشتک آباد

3-آغاز مهاجرت پلیکان های پاکوتاه  استانهای شمال شرقی معروف به کوچ آخرای سال به سوی جنوب

4- آمادگی تالاب انزلی برای پذیرایی از مهمانان نوروزی

در خاتمه شما را به مشاهده گزارش تصویری همکارانمان ازمرکز  فلاتل دولپ آباد جلب مینمایم که در خصوص عملیات جدول کشی بلوارهای اصلی این شهر برای پذیرایی از  مهمانان نوروزی تهیه و برای شما پخش میگردد

                                                                          روزگار برشما خوش
موضوعات مرتبط: جامــــــعه هنر و رسانه شعر و ادب
برچسب‌ها: شوخی بااخبار سیما صداوسیما خبرهای مهم ایران وجهان در سیما
نوشته شده توسط : ناصر هلالی ( شنبه 12 اسفند 1391 ) ( 07:30 ب.ظ )

با سلام / قبل از هرچیز میخواستم بگم خدا پدر ومادر مدیران شبکه آی فیلم رو بیامرزه که به یاد مدیران شبکه های سیما انداختن واحدی در سازمان وجود داره بنام آرشیو یا همان بایگانی مجموعه های نمایشی که میشه گاهی رفت سراغ آن وبرنامه های خاک خورده سالها قبل رو دوباره به نمایش گذاشت اما مثل اینکه دوز این یادآوری کمی بالا بود که تا اومدیم به خودمون دیدیم جدول پخش پرشده از سریال های تکراری بطوریکه خط ادامه بعضی از داستان ها ازدست خلق الله دراومده مثلاً سریالی که سالها قبل ازشبکه پنج پخش میشد حالا در جدول سریال های عصرانه شبکه سه وهمزمان شبکه یک نیمه شب با یکی دو قسمت اختلاف نشون میده و آخز هفته هم یکهو دیدی شده فیلم سینمایی (خلاصه شده) در جشنواره فیلمهای زمستانی شبکه 2 والبته شبکه قرآن هم زیرنویس زده که ازشنبه هفته بعدش بصورت هفتگی و... بله این ازعادات درخشان ما مردم ایران زمینه که همیشه مصداق ضرب المثل بی نمکی وشوری شوررا موجود ودر دسترس داریم – این مقال نگاهی است به سیر تکوینی سیما در بازپخش مجموعه های تکراری در چند سال اخیر !!

دو سال قبل که شبکه آی فیلم راه افتاد با هدف شناساندن حوزه های فرهنگی واندیشه سرزمین مان  به سرزمین های اسلامی / عربی شروع بکار کرد ، اکثر شبکه های رسانه ملی هم بنا به دلایلی از جمله عدم توانایی مالی در تهیه وساخت سریال های فاخر و حتی معمولی ونیز ضعف قصه وفیلنامه و... در رخوت و برهوت برنامه های نمایشی ودر جذب مخاطبین ناموفق و تنها هرازگاهی مجموعه ای با حداقل بیننده ورضایت نسبی پخش میشد  از جمله سریال وضعیت سفید – که تولید آن هم از چند سال قبل شروع وبه اتمام رسیده والحق والانصاف مجموعه موفقی ازلحاظ قصه و شرایط فنی بود -  ونیزسریال  ثریا (ساخته سیروس مقدم ) که  پخش همزمان آن با سریال های دیگر( شیدایی و پنجره )  وبرخورداری از تم تلخ و فضای تیره ونومیدانه ای که در قصه های بکاررفته وموجب تالم روحی ببنندگان تلوزیونی میشد که خود با هزارویک مشکل اقتصادی ومسایل خانوادگی و... دست وپنجه نرم میکردند ،تا جایی که با دخالت معاونت سیما _ جناب دارابی – ادامه پخش آنها منتفی ودر یک حرکت انتحاری قسمت پایانی سریال را بی قد وقواره چسبوندند به سریالی که هنوزچندین قسمتش مونده بود


برای مطالعه ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید


موضوعات مرتبط: جامــــــعه نقد/ تحلیل هنر و رسانه نوستالژی
برچسب‌ها: صداوسیما رسانه ملی آی فیلم سریال های تکراری سریال های دهه شصت
نوشته شده توسط : ناصر هلالی ( یکشنبه 15 بهمن 1391 ) ( 04:59 ب.ظ )
درباره وبلاگ

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic