تبلیغات
گاهنـوشت هایِ ناصرهلالی - سیستم بالانمی آید(درباره ثبت آنی)

گاهنـوشت هایِ ناصرهلالی
گاهی حرفهایم را با ریزه نان های حیاطمان میزنم شاید گنجشک ها هضمشان کنند
نویسندگان
آخرین مطالب
امکانات وب

                                  بنام خدا 

«سیستم بالانمی آید » این عبارت را درطی این چندروز به کرات شنیده ایم ،بی شک تمام کسانی چون بنگاه داران و یانمایشگاهی و متصدیان خودرو و ...  که روزانه بطورمداوم با دفاتراسنادرسمی سروکاردارند ،دیگر به شنیدن این جملات عادت کرده اند ،دفترخانه ها که زمانی بهترین نماد خدمت رسانی موسسات خصوصی بوده اند حالا به یمن «پروژه ثبت آنی » که قراربود به تحولی چشمگیردر «عرصه امور ثبت اسناد» کشورتبدیل شود، دراوضاع آشفته ای بسر می برند که تاکنون درتاریخ امورثبتی و اسنادکشور بی سابقه است ،

آنها حتی ازانجام بدیهی ترین امور و وظایف خویش هم بازمانده اند ! چهره دفترخانه های امروزی با روزهای قبل از اجرای این پروژه ؛ توفیر بسیاری دارد دیگرخبری ازپویایی و و کارراه اندازی منظنم و یکپارچه نیست " اپراتورها مدام با صفحات رایانه و دکمه های کیبورد ورمیروند که شایدفرجی حاصل شود و بتوان از«خوان کم عرض بانداینترنتی تنظیم اسناد »بهره مند شد و سندی را ثبت کرد ؛ ثبات ها که روزگاری از شدت مشغله و سختی تحریر بسیارگله میکردند و برای چند لحظه فراغت – که بعضاً نفسی را به دود سیگار چاق کنن و گلویی به نوشیدن چای – حالا آنقدر وقت آزاد دارن که حتی مجله هم حل کنن (چندروزقبل احدی از اعضای محترم این قشر پیشنهاد راه اندازی یک دوره مسابقات حل جدول را به حقیرداده بود که دروبلاگم درج کنم ) بعضاً هم که دیگر میز و دفتر و دستک را رها کرده و درکنج آشپزخانه سکنی گزیده و دیگر دغدغه ای برای نشویدن چای و دم سیگار ندارند و با هرپک سیگار تلنگری به ماشین حساب ذهن خود میزنند که با این وضعیت بازپرداخت اقساط ماهیانه فلان بانک و بهمان صندوق را چه کنن و با پک سیگار بعدی هم که اجاره های معوقه و محاسبه مانده یارانه و .. را حساب و کتاب میکنند و با چشمهایی بی فروغ حاصلِ سالهاریز نگاری درتجری واژه ها به رقص ذرات دود درفضا نگاه میکنند و با حسرت ازآنروزها ... یاد میکنند !!

دفتریاران محترم هم که گوشی بدست مرتب ازاین میز بدان میز قدم زنان با همقطاران خود اوضاع را رصدمیکنند و ازهمدیگر آماراسنادتنظیمی خود را می پرسند و آخرین شــــایعات و گفته ها و ناگفته ها را در توارد مکالمات خود به اشتراک می گذارند سردفتران هم که اینروزهاخارج ازدسترس شده اند ،نگران ازآینده و سرنوشت وضعیت دفاتر،کارمندان،هزینه ها و خلاصه هزارویک مشکل و ... مانده اند که این چه بلایی بود از... نازل شد و آیا میشود که این اوضاع درهم آمیخته ،بازهم انسجام و پویایی سابق خودرا بدست آورد !!

اگر تا چندهفته پیش سازمان ثبت خودراآماده میکرد همایش ها و مراسم وزینی را به افتخار تحقق اجرای این طرح ترتیب داده و پیش نویس متون سخنرانی ها،چندین بارمرور و اصطلاحات و عبارات مرقومه ،ازغربال ویراستاری بالا و پایین میرفت ... امــــّـا ترشرویی سیستمی که برای اجرای این طرح درنظرگرفته شده بود چالشی راپدیدآورد که ریشه درضعف ساختاری و نارساییهای معمول داشت یعنی همان چیزی که سردفتران و آگاهان امورارابتدا بر بروز چنین وضعیتی اشراف داشتند و آن اصل و قاعده کلی دربسیاری ازطرح هاو پروژه هایی اجرایی کشوراست یعنی [عدم کارسناسی در تطبیق و برآورد امکانات و شرایط با توجه به واقعیت هاونیز عدم توجه به زیرساخت ها ]که تنها برای نمونه میتوان به وضعیت مکاتبات و استعلامات اینترنتی اشاه کرد که برای یک استعلام ساده آن لاین – که قاعدتاً باید در یکی دوساعت صورت گیرد- اقلاً25-20روززمان میبرد ؛دیگر تنظیم سند باتمام جوانب ومتعلقات آن که دیگر معلوم است چه وضعی خواهدداشت ،

با رسانه ای شدن موضوع، اظهارنظرهای بسیاری دررسانه های عمومی و تخصصی کشور ایراد گردید و درقریب به اتفاق مواردانگشت اتهام بسوی سردفترانی اشاره رفت که خودبیش از همه ازاین طرح متضرر شدند !! ...ازصداوسیماگرفته تابرخی جرایدو نشریات تخصصی و غیرتخصصی ...مثلاً دریک روزنامه « علت تمام اعتراضات سران دفاتررا تنها نگرانی آنهاازکاهش درآمدخود اعلام کرده بود» و جریده ای دیگر ازکارشکنی این قشر محترم باهدف عدم اجراوتحقق طرح و رویارویی با سازمان متولی - ثبت – سخن به میان آورده بود

البته این بندگان خدا راحرجی نیست چون در بطن قضیه و تبعات این نابسامانی ها نیستندو بامردم سرگردان اسناد ومدارک بدست مواجه نیستندکه هرروز ازاین دفترخانه به آن دفترخانه درپی سامان دادن به معاملات خویش و تنظیم سندی محکم و رسمی حال با این آشفتگی مواجه شده و نگران امنیت حقوقی و ساماندهی تعاملات و مالکیت خویش سردرگم شده اند که مسلماً تبعات تمام این مسایل آخرالامر بردفاتراسنادخواهدبود که درمواجه مستقیم با متعاملین و مشتریانند

 البته اینکه سردفتران عزیز نگران سرنوشت مبهم وضعیت مالی و درآمددفاتر ند پربیراه هم نیست ! سردفتری که برای اجاره دفتر و منزل و حقوق کارمند و هزینه های لوازم و مصارف آب و برق و گاز و تلفن و هزینه های منزل و اهل عیال و خلاصه چندین قید و بند پرازگره و کلاف درهم  و... [که حداقل درماه  به تناوب درحدود دو تا پنج ملیون کنداکتور می اندازد]

دررسانه ملی هم وضع ازاین بهتر نبود چرا که بنا به قاعده همیشگی «عدم دسترسی به دانه درشت ها » که دراین قضیه مسئول پیشامد موجود بوده و ازصلاحیت قانونی و فنی و رسمی و خلاصه همه جوره برای چاره جویی و تعیین تکلیف این وضعیت برخوردارند، ساده ترین مبنارابرای یک گزارش پوپولیستی انتخاب میکنند و دوربین به دست به دفاتراسنادمیروند و از هیاهوی مردم سردرگم گزارش تهیه میکنند و بعد میکروفن به دست ازسردفترمیپرسد که :این وضع قراراست کی درست شود... و این سوال درمواجه با سردفتری که خودش هم به دنبال پاسخ آن است چندین بار تکرارمیکند ... و لابد آنراهم یک گزارش جنجالی مردمی میخواند که البته فقط سردفتر را مسئول این پیشامدمعرفی کرده است !!

مع الوصف ازقرارمعلوم، حالا درظاهر کمی از جنجال و هیاهوی رسانه ای روزهای آغازین این طرح کاسته شده و درعرصه فضای ثبت و تنظیم اسنادکشورسکوت وآرامشی احساس میشود که ازآن به روند بهبود اوضاع و رفع کاستی ها اطلاق میکنند درحالیکه ازدیدگاه حقیر آنچه ازاوضاع و احوال برمی آید سکوت و بهبودوضعیت نیست بلکه در عمل همراهی و کنارآمدن دفاتر با طرح «ثبت آنی» آنهم به شکلی نگران کنننده و کجدارومریز است !!

امروزه درهردفترخانه با حجم زیادی از پرونده هاوپوشه هایی ازمدارک مردم مواجه هستیم که مدارک خودرا به دفاتر سپرده و چون سیستم در زمان مراجعه مشتری بالانمی آمده تنظیم  سند موکول به آینده شده و حالا کی قراراست که این حجم بالا از اسناد تنظیم گردد خدا میداند ؟؟  ازقرارمعلوم  ،مردم اسناد و مدارک به دست ازاین دفتر به آن دفتر درپی تنظیم سندمعامله ای پرسان و جویان ... کماکان باید این عبارت را بشنوند: " سیستم بالا نمی آید "
موضوعات مرتبط: حقـوقــــی نقد/ تحلیل
نوشته شده توسط : ناصر هلالی ( یکشنبه 7 مهر 1392 ) ( 07:26 ب.ظ )
درباره وبلاگ

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :