تبلیغات
گاهنـوشت هایِ ناصرهلالی - شور حسین ، معرفت حسین

گاهنـوشت هایِ ناصرهلالی
گاهی حرفهایم را با ریزه نان های حیاطمان میزنم شاید گنجشک ها هضمشان کنند
نویسندگان
آخرین مطالب
امکانات وب

                                           بنام خدا

(ضمن پوزش از طولانی بودن مطلب، لطفاً برای مطالعه کامل واژه ادامه مطلب را کلیک کنید)

ینروزها تصویر تمام شهرها و آبادی های ما ازیک نما و یک فریم حکایت میکند !! هرجا که پامیگذاری ، هرجانگاه میکنی و خلاصه هرجاکه هستی "شور عزای سالار شهیدان اباعیـــــدالله الحسین (ع) ازدرو دیوار می بارد"... نگاه میکنی همه درجوش و خروشند... یکی زیر علم،یکی زنجیر زن و دیگری طبخ و... اینها همه عاشقند!! درآستانه فصل دوباره ای از عاشقی و روایت هزاران باره قصه دلدادگی «قصه عصرعاشورا»...تو هم آنرا شنیده ای-بارها و بارها -و هربار که میشنوی احساسی غریب در وجودت جوانه می زند و ترا به هم می ریزد، نجوایت میشود ترنم عشق حسین«ع» ؛آب که مینوشی بیاد لب های تشنه علی اصغر و رقیه ... پلکهــایت میلرزد، بغض میکـنی، بارانی میشوی برمیخیزی وضوی اشک میگیری و سرازیری چشمانت را به شیون مینشینی، سالها و سالهااین حس آشنادرامتداد لحظه هایت باتو نفس کشیده« این شورحسینی ات»

 

 

و ایــــــنک بار دیــــــگر فصل دلدادگی و عرض ارادت به آقا فرا رسیده و شمیم عطرش درتمام کوچه ها و تکیه ها پیچیده، بازهم علم ها برافراشته و بیرق های سیاه بر رواق دربها بیتوته کرده؛و باز همه درجوش و خروش ...جوان همسایه و بقال پیر محل... تو هم میخواهی گوشه ای ازکار رابگیری؛ اما نگار کمی سنگینی و کسل،خسته ای و بی حس و حال احساس میکنی هنوز شورحسینی ترا دربرنگـــــرفته ! نگران میشوی ... نکند محــــرم ترا به خویش نخوانَد؟

           میـــــــدانی حقیقت چیست ؟

تو درپیچ و خم ناهمواری های این زمانه از دلبستگی هایت گذشته ای و به احساس دلت پشت کرده ای ...چراغ معرفت در قلبت خاموش و ذهنت دراسارت تشویش های نافرجام راکد مانده ! یادت هست " حسین (ع) کجای دلـــــــت بود ؟ و باروایت حماسه جوانمردی عبــــــاس (ع) چه برتو میگذشت؟ و روضه طفل شش ماهه راهنوز نشنیده آن پرده های حجیم اشک از کجا برچشمهایت سایبان میشد ؟ترکیب واژه های شام و کوچه و بازار و خــــرابه و رقیـــــه ای که درغل و زنجیر معصومانه درگذشت را بیادمی آری که داغش چگونه ترا تا مرزجنــــــون میبرد ؟؟ آنروزها انگار که مسیر کاروان اباعبدالله در امتداد نفسهایت بود ...اصلاً آنروزها هوای سینه ام همیشه ابری بود !! پس چرا دیـــــگر حالت دگرگون نمیشود ؟ چرا ذکر نام حسین آنگونه آشفته ات نمی کند؟دل که همان دل توست و قصه کربــــــلا هم که پرسوز وگداز تر ازبیش روایت میشود

مـیــدانی : تو کربلا را به نقد کشیدی و غبار ابهام و تردید را در ذهن و اندیشه ات فرو کردی؛ ازانگیزه قیام تا فلسفه اسارت ؛ واقعه کربلا را درتراکم سوال و ابهام محصورکرده ای ... درپی معرفت حسینی برگ برگ تاریخ را ورق زدی - ازتاریخ طبری تا لهوف و مقتل سامرایی و ... صف به صف جزوه های عقاید و کلام را زیر و زبر کردی که هرچه شبهه را به معنا برسانی و درسطور مصحف و سیره و روایات ،واژه ها را تک به تک درانطباق با واقعه عاشورا تفسیرکردی و...حالا این ذهن آشفته ات حجابی است حایل میان دلت،احساست و معرفت عاشقانه عاشورا ی حسینی!!

"عاشورا را با اقتضاهای تاریخی اش تحلیل میکنی و کربـلا را در حدود و ثغور جغرافیا"گوشه تکیــه عزامی نشینی وروضه را که میشنوی در ذهنت حلاجی میکنی" کـــــدام واقعه عاشورا با منطق جور میشود ؟و بی آنکه به معرفت نایل آیی تنها کوله بار حیرانی ات حجیم میشود !!

 میـــــــدانی چرا ؟؟ کربلا در مستدلات منطقی و فرضیه های دانش این عالم فانی طراز نمیشود ...کاش میدانستی عاشورا چون پدیده های متافیزیک با علوم طبیعی تحلیل نمیشود !

"کربـــلا ،یک تکه از جغرافیای زمین ،و عاشورا،یک گوشه از گذشت زمانه نیست" که در اوراق تاریخ گم شود و هر ازگاهی دستی آن را ورق بزند یا شاعری آن را بسراید و مرثیه خوانی آن را به عزا بنشیند [کربلا نماد تمام تاریخ، وعاشورا آرزوی همه زمان هاست غبطه دورانهای تاریخ بر سال 63هجری ]

حماسه عاشورا بزرگترین اعجاز خلقت است و حسین، بزرگ ترین معجزه پروردگار و بزرگ ترین معجزه حسین حکومت بر دلهاست ... نشنیده ای مگر:

این حسین کیست که عـــالم همه دیوانه اوســت

این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست

فرات را دیده ای ؟ آرام و بیصدا جاری است،بی هیچ جوش وخروش !! میدانی چرا فرات شرمنده ازحماسه ایثار پرچمدار کربلاست ! که تو هربــــار شنیده ای های های گریستی روضه هم که تمام میشود دعایی میکنی و میروی، دلت برای غربت و تنهایی عباس(ع) میسوزد که درنبــــردی نابرابر لب تشنه بر لب آب روان شهید میشود!! و حالا نه ازدل سوخته ات که میخواهی با ذهن محاسبه گرت رمز جاودانگی عباس رامعنا کنی !! بگذار نزدیکتر آییم شاید مظروف آن را درک کنی ...از «گودال قتلگاه فکه» چیزی شنیده ای ؟؟ حکایت مجروحی که بر ذرات داغ خاک تفتیده ازتشنگی میسوخت اما قمقمه اش را به همرزم مجروحش بخشید تا ابتدا او گلویش را ترکنــــد...[نوبت نوشیدن آب را ایثار کرد تا دراولویت رستگاری پربگشاید]او هم چون مقتدایش ابالفضل العباس «ع» تقدیری برگزید که در ظرفیت درک و فهم تو نمیگنجد !!تو با این کالبد خاکی که سخت بدان چسبیده ای و بااین فهم زمینی ات از معرفت ایثار مردان اباعبدالله عاجزی !! تقصیرتونیست ،که تمام شالوده عالم نقصان هم به درک آن نایل نمیشود ...

نه تماشاگه عقل است و نه درفهم و جنون

که قمر تشنه به دریا زد و شــد تشنه برون

آری : عاشورا پرچم سرخی است که از آدم،دست به دست به حسین(ع) سپرده شده  تا چراغ راه باشد و مشعل حقیقت طلبی به خاموشی نگرایــــــد؛ درتمام دوران ها به اهتزاز درآمده ...ازابراهیم و موسی (ع) تا عیسی و احمد (ص) و حالا سال 63 هجری است که می رود تا در سرزمین طف درصحرای نینوا ایستاده و برافراشته به خون بنشیند،نمیشکند و برزمین نمی افتد که اینجـــــا ثمر میدهد وعالمی دیگر میسازد" اینجا توقفگاه تمام حقیقت تاریخ است "تاریخی که به هیبت جغرافیا نمایان شده است "  کربلا چکیده همه تاریخ ونماد روشن مصاف حق وباطل است

اما تـــــو معرفت کربلا را در « نشانه هاى جغرافیا و تاریخی » میجویی و مسیر حرکت کاروان را با حدود و مرزهای این کره خاکی انطباق میدهی !

مبدا : هسته زمین ... مقصد : سرزمین ننگ و عار (کوفه مظلمه) ... پــــس چرانــــیــنوا ؟؟و هرچه رسم و تصویرمیکنی درذهنت نمی گنجد :صحرای نینوا که برون ازمسیر کوفه است چگونه درمدار اشراق آمده است؟

اما کربلا در ثبوت و صغور مرزهای جغرافیایی نمی گنــــــــجد !! کـــــر بلا بیش از آنکه تمام حد ومرزهای جغرافیایی دراین کره خاکی گستره طبیعت آیند در فلسفه خلقت ثبوت یافته است ..."کربــــــلا میزان انسانهاست "

درکربلا  باید از مفاهیم والاى انسانی‏ و قداست های نفسانی سراغ گرفت نه مختصات جغرافیایی !!

زمین درمدار چرخش خود درنقطه ای از حرکت بازمی ایستد !! تمام کائنات گوش به زنگ لحظه واقعه اند...صدای زنگ قافله ای از کانون زمین طنین انداز میشود،کاروانی در جوار کعبه حج را نیمه تمام نهاده و رو به سوی کعبه ای دیگر به راه می افتد،از نجد و صحرای عرب میگذرد، در مسیر زمان پیش می رود و درکناره فرات ناگهان آسمانی میشود آنجــــــا ؛ همان جا کربلاست ... آنـــــــجا کانون ‏عشقبازی است که  همچون مغناطیسی،دلهاى مشتاق و شیدای معرفت را به سوى خویش میکشاند!!...."کربلا قبله اهل حقیقت است"

«...مصارع عشاق شهداء لا تسبقهم من‏کان قبلهم و لا یلحقهم من بعدهم...»

آنجا زخم هایی درجان شیعه شکفته که هنوز درمان نشده و غمی بر دل انسانیت نشسته که داغش همچنان سنگینی می کند چنانکه روح و روان آزرده اش را هنوز رها نکرده است!!

آنجا عصر عاشورا زمین و زمان قرین خون میشود تا پاسخی روشن برای همه پرسش هایت باشد؛ پاسخی برای همه آنان که به آزمون کربلا مبتلا می شوند؛ چراغی برظلمات شک و تردیدها ،تفسیری بر راز رنج انسان؛ آنجا میعادگاه بشارت و کرامت الهی است !!

آنجا که خداوند می فرماید:«لقد خلقنا الانسان فی کبد» بشارتی برای همه آنان که در روز الست، نام حسین را در گوش جانشان زمزمه کرده اند، برای آنان که لالایی خوابشان داستان کربلا بوده است؛ برای آنان که سعی صفا و مروه شان، بین الحرمین است ومنایـــــشان، گودال قتلگاه و ذبح عظیمشان تمـــــام آنچه راکه سد راه و توجیه ماندن شده است و قربانی کردن همه چیزهایی که بندی برپای دلشان و زنجیری بر پر پروازشان شده است و این سّـــر معرفت حسینی است و طناب ایمانی که که اگر دلت را به بند کشد با هربار وزیدن نسیم حسین برگوشت ،تنهـــــا در کسری ازثانیه حسی غریب میشود در جانت و سراپرده اشک را سایبان پلکهایت میکند ... آنجاست که بی محابا گریـــــه میکنی و شانه هایت از حجم آوار اندوه میلرزد !!

حالا دیـــــگر میشنوم که محرم مرا به خویش می خواند؟ رســـــا و بلند ... گویا فریادی که حسین (ع)برسر همه تاریخ کشیده درگوشم طنین انداز می شود ،چونان زلزله ؛ می لرزاندم ،زیر و رویم می کند ... ونه تنها من که همه هستی مخاطب فریاد خاموش ناشدنی اوست؛ فریادی که هنوز گوش ها را می نوازد و دل ها را می لرزاند؛ آری این طنین محرم است ...محرم تنها ماه عزا نیست؛ ماه حماسه است ماه بیداری ،خودشکستن و دوباره شدن ! نوبت آزمون دیگری است ...دعا کن روسفید باشیم !/یاحق هلالی




موضوعات مرتبط: دیـــن و آئـین
برچسب‌ها: کربلا امام حسین عاشورا معرفت شناسی
نوشته شده توسط : ناصر هلالی ( سه شنبه 14 آبان 1392 ) ( 05:07 ق.ظ )
درباره وبلاگ

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :